💻ตรวจสอบผลการเรียน🖥️

💻เข้าสู่บทเรียน🖥️

💽วิทยาการคำนวณ (Computing science)💾

@เว็บครูไทย

@.ไทย